Hoşgeldiniz  

KESK’İN 1 AĞUSTOS ” ANKARA YÜRÜYÜŞÜ ” BAŞLADI

admin | 04 Ağustos 2019 | Gündem, Manşet A- A+

 

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 1 Ağustos’ta başlayacak  olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri öncesi talep ve isteklerini bir defa daha dile getirmek için 4 koldan Ankara’ya yürüme kararı aldı.
29.07.2019 tarih Pazartesi saat 10.00 da Edirne Saraçlar caddesi  PTT önünde gerçekleştirilen basın
açıklaması ve sloganlar eşliğinde   KESK Edirne üyesi kamu çalışanlarından oluşan  birinci yürüyüş kolu
Ankara’ya hareket etti.
Edirne Saraçlar caddesi  PTT önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına KESK Eğitim, Örgütlenme ve Basın Yayın Sekreteri İlhan Yiğit, Yapı Yol Sen Genel Başkanı Nihat Bayram, Eğitim Sen Mali Sekreteri
Ahmet Karagöz ve Ses Genel Sekreteri Pınar İçel’ de katıldı.
Açılış konuşmasını KESK Edirne Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ayhan Fırtına, basın açıklamasını ise KESK Eğitim, Örgütlenme ve Basın Yayın Sekreteri İlhan Yiğit okudu. Okunan basın açıklamasında,
“İnsanca Yaşam, Güvenceli İş Ve Güvenli Gelecek” teklifidir.  Gelin teklifimize hep beraber sahip çıkalım
denilerek bu mücadelemiz 3 milyon kamu emekçisininin mücadelesidir  denildi.
“3 milyon kamu emekçisini ve 2 milyon kamu emekçisi emeklisini yakından ilgilendiren, ailelerini de kattığımızda toplamda 20 milyonluk önemli bir kitleyi etkileyecek olan toplu sözleşme sürecindeyiz.
Ne yazık ki 5 milyon kamu emekçisi ve emeklisi 1 Ağustos’ta başlayacak toplu sözleşme görüşmelerini
tartan sorunlarla karşılıyor. Çünkü bugüne kadar dört defa kurulan masadan, insanca yaşamaya yetecek bir ücretten güvencesiz, sözleşmeli istihdama son verilmesine, gelir vergisi adaletsizliğini ve ek gösterge adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasından ek ödemelerin emekli aylıklarına yansıtılmasına kadar
hiçbir temel sorunumuz çözülmedi. İki yıllık OHAL dönemi ve yaklaşık bir yıldır daha da görünür
hale gelen ekonomik kriz mevcut sorunlarımızı daha da ağırlaştırdı.Kamu emekçileri ve emeklileri
öncelikle bugüne kadar ellerinden alınanları geri istiyor. Bugüne kadar hep ertelenen, fazlası ile hak
ettikleri insanca yaşam, güvenceli iş ve güvenli gelecek için haklarının garanti altına alınmasını istiyor.
Biz de buradan yola çıkarak tüm kamu emekçilerine ve emeklilerine  “İnsanca Yaşam, Güvenceli İş Ve Güvenli Gelecek”,”Grevli Toplu Sözleşmeli Sendika” teklifimizi hazırlamaya çalıştık.Teklifimiz ,
Halktan Yana Bir Kamu Hizmeti, Güvenceli İstihdam, Güvenli Gelecek, Demokratik, Adil Bir Çalışma Yaşamı, İnsanca Yaşamaya Yetecek Bir Ücret ve Gerçek Bir Toplu Pazarlık Hakkı olmak üzere beş ana
başlıkta toplanıyor.Biz her şeyden önce bu dönüşümün yıkıcı etkilerinin, Halktan Yana Bir Kamu Hizmetinin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Sonuç olarak 2020 yılı için kamu emekçilerinin
maaşlarında yansımalarla birlikte %38 artış yapılmasını,  maaş ve yardım kalemlerindeki artış taleplerimizin kabulü halinde 2021 yılı için 2020 yılında gerçekleşen enflasyon artı 3 puan refah payı verilmesini istiyoruz.Tüm kamu emekçilerine Türkiye genelinde kamu ulaşım araçlarından faydalanacağı ücretsiz aylık abonman kartı verilmesini, tüm kamu emekçilerine yılda iki kez brüt asgari ücret tutarında ikramiye verilmesini, göreve ilk başlayan kamu emekçilerine iki maaş tutarında “Hoş Geldin İkramiyesi” verilmesini,ücretsiz kamu kreşleri açılıncaya kadar 0-6 yaş arasındaki her çocuk için 750 TL tutarında kreş yardımı verilmesini istiyoruz.Bugün mevcut bütçe cetveli uyarınca kamu emekçilerine çalıştıkları her fazla saat için 2,13 TL tutarında fazla çalışma ücreti (fazla mesai
ücreti) ödenmektedir. Eve dönüş minibüs parasını bile karşılamaya yetmeyen söz konusu tutarın kamu emekçisinin maaşının aylık çalışma saati olan 140 bölünmesi sureti ile bulunan tutara çıkarılmasını
istiyoruz.Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını, maaşlarımızın asgari ücret tutarını aşan kısmı için gelir vergisinin ilk dilim oranın uygulanmasını, lisans ve ön lisans mezunu tüm kamu emekçilerinin ek göstergesinin 3600’e çıkarılmasını, bunun dışında kalan tüm kamu emekçilerinin mevcut ek göstergelerinin 800’er puan artırılmasını, ek gösterge konusunda en mağdur kesim olan Yardımcı
Hizmetler Sınıfı personelinin ek gösterge cetveline dahil edilmesini,tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını, zorunlu BES kesintisinin kaldırmasını,  mevcut emekli maaşlarının artırılmasını, EYT
haksızlığına son verilmesini, kadın çalışanların 20 hizmet yılı, erkek çalışanların 25 hizmet yılı dolduğunda yazılı talepleri halinde emekli olma hakkı kazanmasını, kademeli geçişle ilgili yaş hadleri
uygulanmamasını,  5510 sayılı kanunda kademeli geçiş süresinin sonundan itibaren öngörülen yaş hadleri yerine kadınlarda 50,erkeklerde 55 yaşın dikkate alınmasını, ek ödeme adaletsizliğinin
ortadan kaldırılmasını, farklı kamu kurumlarında aynı ünvanda çalışan tüm kamu emekçileri arasında ücret eşitliğinin sağlanmasını, 4/C den 4/B ye geçen personelin mevcutta %20 olan ek ödeme tutarının
kademeleri temel alınarak %70 ile %105 bandına çekilmesini talep ediyoruz.
KESK olarak yıllardır verdiğimiz mücadele sonucunda kurulan masanın kamu emekçilerinin ve emeklilerinin haklarının değil,  ‘yetkili’olarak oturanların şahsi çıkarlarını temel alan bir zemine
dönüştürülmesine seyirci kalmayacağız.Beş milyon kamu emekçisinin ve kamu emeklisinin ortak ekonomik,sosyal, demokratik, özlük ve mesleki hak ve çıkarlarını temel alan,
iktidarın hem işveren olarak tarafı hem hakemi olmadığı, her sendikanın, konfederasyonun kendi üyeleri adına masaya oturabildiği,kadın kamu emekçilerinin kendi talepleri ile masada temsil edildiği,
başta ILO sözleşmeleri olmak üzere uluslararası sözleşmelerle,evrensel sendikal hak ve özgürlüklerle uyumlu, grev hakkı ile tamamlanmış gerçek bir toplu sözleşme talebimiz bu dönemde temel
talebimiz olmaya devam edecek.Hangi sendikanın üyesi olursak olalım hep birlikte haklarımız için
omuz omuza verelim. Kapılar ardında, masalarda değil, işyerlerinden sizlerden topladığımız taleplerle hazırladığımız teklif hepinize“İnsanca Yaşam, Güvenceli İş Ve Güvenli Gelecek” teklifidir.  Gelin teklifimize hep beraber sahip çıkalım.”
Başkan Fırtına Hareket noktaları ve yol güzergahını; Edirne, Tekirdağ,İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Eskişehir ve Ankara olarak belirlendiğini söyledi.

40 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

EN SON HABERLER

Kırklareli Manşet Haber Gazetesi